A bírósági végrehajtással kapcsolatos jogszabályok

 
A bírósági végrehajtással kapcsolatos jogszabályok az 1994. évi LIII. törvénnyel egységes szerkezetben.
 
Törvények
ppk 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról (HTML)
ptk 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
ket 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (HTML)
Inytv 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelettel (HTML)
ARt 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
Itv 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 
Kormányrendeletek
180/2001  (X. 4.) Korm. rendelet a betétek és takarékbetétek végrehajtásáról
250/2004.  (VIII. 27.) Korm. rendelet a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól
 
IM rendeletek
-12/1994  (IX. 8.) IM rendelet a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról
-13/1994  (IX. 8.) IM rendelet a bírósági végrehajtási jutalomról és a végrehajtási költségátalányról
-35/2015 (XI. 10.) IM rendelet a bírósági végrehajtói díjszabásról
-14/2001  (X. 20.) IM rendelet a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól
-16/2001  (X. 26.) IM rendelet a bírósági végrehajtás szervezetéről
- 1/2002  (I. 17.) IM rendelet a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről
 
Bírósági végrehajtást érintő EU-s jogszabályok
1896/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1896/2006/EK rendelete (2006. december 12.) az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról
1869/2005/EK A Bizottság 1869/2005/EK rendelete (2005. november 16.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek cseréjéről
805/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról
2003/8/EK A Tanács 2003/8/EK irányelve (2003. január 27.) a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról
1496/2002/EK A Bizottság 1496/2002/EK rendelete (2002. ;augusztus 21.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 44/2001/EK tanácsi rendelet I. mellékletének (a 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok), és II. mellékletének (illetékes bíróságok és hatáskörrel rendelkező hatóságok jegyzéke) módosításáról
47/2002/EK Az Európai Parlament és a Tanács 47/2002/EK irányelve (2002. június 6.) a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról
470/2001/EK A Tanács határozata (2001. május 28.) az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról polgári és kereskedelmi ügyekben
1206/2001/EK A Tanács 1206/2001/EK rendelete (2001. május 28.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről
44/2001/EK A Tanács 44/2001/EK rendelete (2000. december 22.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról
1348/2000/EK A Tanács 1348/2000/EK rendelete (2000. május 29.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről
1347/2000/EK A Tanács 1347/2000/EK rendelete (2000. május 29.) a házassági ügyekben és a házastársaknak a közös gyermekekkel kapcsolatos szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról
2201/2003/EK A Tanács 2201/2003/EK rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
1346/2000/EK A Tanács 1346/2000/EK rendelete (2000. május 29.) a fizetésképtelenségi eljárásról
1346/2000/EK Helyesbítés a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelethez ( HL L 160., 2000.6.30. )
(Magyar nyelvű különkiadás 19. kötet, 01. fejezet, 191. o.)
4/2009/EK A Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről
2008/52/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK irányelve (2008. május 21.) a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól
1393/2007/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1393/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
861/2007/EK Az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről
Zöld könyv Com (2008) 128 A bírósági határozatok hatékony végrehajtása az Európai Unióban: Az adósok vagyonának átláthatósága
Zöld könyv Com (2006) 618 Az ítélet-végrehajtás hatékonyságának javításáról az Európai Unióban: Bankszámlák letiltása
Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat